Jared Diamond

Không ai chọn được màu da và xuất phát điểm của mình

Không ai chọn được màu da và xuất phát điểm của mình
Members Public

Bạn hãy tưởng tượng tình huống bạn đang ở trên thiên đàng và chuẩn bị đầu thai xuống làm công dân của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới vào năm 2020 có tên là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Từ trên thiên đàng, bạn không thể lựa chọn được ba mẹ để đầu […]

Bạch Huỳnh Duy Linh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →