Jimmy Carter

Hoa Kỳ đã học cách yêu chuộng nhân quyền như thế nào

Hoa Kỳ đã học cách yêu chuộng nhân quyền như thế nào
Members Public

Tất cả bắt đầu với nỗ lực bền bỉ của một vị tổng thống: Jimmy Carter.

Xiang
Lãnh đạo

Ủng hộ báo chí độc lập →