John Adams

John Adams: luật sư đầu tiên làm Tổng thống Mỹ

John Adams: luật sư đầu tiên làm Tổng thống Mỹ
Members Public

John Adams (30/10/1735 – 4/7/1826) là một luật sư, tác gia, chính khách và cũng là một nhà ngoại giao người Mỹ. Ông là vị Tổng thống thứ Hai của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ giai đoạn 1797-1801, là Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ (1789-1797), một trong các Tổ phụ lập quốc […]

Dạ Lãm
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →