john barrow

Người Việt xấu xí trong mắt người Anh thế kỷ 18

Người Việt xấu xí trong mắt người Anh thế kỷ 18
Members Public

Sir John Barrow (1764-1848) là một chính khách, nhà du hành, và tác giả du ký người Anh. Năm 1792, đang làm một gia sư dạy toán cho một gia đình quý tộc Anh, Barrow được tiến cử làm kế toán cho Bá tước George Macartney, sứ giả đầu tiên trong lịch sử do Hoàng […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →