Kamala Harris

Ba người phụ nữ tiên phong trong lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ

Ba người phụ nữ tiên phong trong lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ
Members Public

Hành trình để họ có mặt trên đồi Capitol hôm ấy truyền cảm hứng cho cả thế giới.

Hương
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →