kế hoạch hóa gia đình

Chính quyền có nên can thiệp vào quyết định sinh con của các cá nhân?

Chính quyền có nên can thiệp vào quyết định sinh con của các cá nhân?
Members Public

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Câu hỏi đặt ra đối với quyết định trên đó là nhà nước có quyền can thiệp vào việc quyết định sinh con của các […]

Trần Minh Triết
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →