khảo luận thứ hai về chính quyền

Đọc John Locke: 5 câu hỏi về nguồn gốc của chính quyền

Đọc John Locke: 5 câu hỏi về nguồn gốc của chính quyền
Members Public

Tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời, mở đầu bằng những tuyên bố hùng hồn của Thomas Jefferson: “…Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →