không nhượng bộ

Hoa Kỳ: Công dân có quyền giết người để bảo vệ đất đai và nơi cư trú

Hoa Kỳ: Công dân có quyền giết người để bảo vệ đất đai và nơi cư trú
Members Public

Ngày 3/1/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên tử hình bị cáo Đặng Văn Hiến trong vụ án cưỡng chế đất liên quan đến công ty Long Sơn. Ngay lập tức, đã có nhiều cuộc tranh luận nổ ra xung quanh bản án. Có ý kiến cho rằng, bản án quá nặng nề vì […]

Quỳnh Vi
đất đai

Ủng hộ báo chí độc lập →