kiểm soát dân cư

Hộ khẩu: 9 điều có thể bạn chưa biết

Hộ khẩu: 9 điều có thể bạn chưa biết
Members Public

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới và Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho thấy, chế độ hộ khẩu có tuổi đời hơn 50 năm của Việt Nam đang trở thành lực cản lớn cho sự phát triển xã hội. Được công bố ngày 16/6/2016, báo cáo “Hệ thống đăng […]

Quỳnh Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →