kỷ khai sáng

Giới thiệu sách: “Hiến Pháp Mỹ” – Tinh hoa của Kỷ Khai Sáng

Giới thiệu sách: “Hiến Pháp Mỹ” – Tinh hoa của Kỷ Khai Sáng
Members Public

Hiến pháp Mỹ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử. Từ khi có hiệu lực vào năm 1789, nó đã được tham khảo để làm mô hình cho các hiến pháp của những quốc gia khác. Thủ tướng Anh Gladstone (1809 – 1898) đã miêu […]

Minh Anh
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →