lập hiến

Trung Hoa đã lỡ cơ hội trở thành một nước dân chủ cách đây hơn 100 năm như thế nào

Trung Hoa đã lỡ cơ hội trở thành một nước dân chủ cách đây hơn 100 năm như thế nào
Members Public

Ngày 12/2/1912, Cách mạng Tân Hợi (Xinhai Revolution) đã chính thức kết thúc chế độ phong kiến tại Trung Hoa, mở ra cơ hội ngàn năm có một biến nước này thành một nền dân chủ. Hoa Kỳ là nước đầu tiên công nhận chính phủ Trung Hoa Dân quốc (Republic of China) sau khi […]

Quỳnh Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →