lở đất

Để không phải chết vì lở đất

Để không phải chết vì lở đất
Members Public

Giữa trung tuần tháng 10 năm 2020, khi nhận được những tin tức về người chết do lũ lụt, thiên tai, lở đất, lũ quét mỗi khi mùa mưa bão đến, là người Việt Nam, chúng ta luôn cảm thấy đau lòng, thương xót cho những người đã chết. Thông tin về những người thiệt […]

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →