Luật ATS

Làm thế nào để khởi kiện quan chức Việt Nam ở Mỹ?

Làm thế nào để khởi kiện quan chức Việt Nam ở Mỹ?
Members Public

Năm 1999, khi đang viết khóa luận cao học luật tại Mỹ, giữa nhiều đề tài luật pháp lý thú, tôi lựa chọn nghiên cứu một đạo luật ít nhiều có thể giúp các nạn nhân Việt Nam bị nhà nước cộng sản vi phạm nhân quyền đòi công lý ở nước ngoài, đặc biệt […]

Lê Công Định
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →