luật megan

Mỹ: Công khai địa chỉ người có tiền án ấu dâm

Mỹ: Công khai địa chỉ người có tiền án ấu dâm
Members Public

Để bảo vệ trẻ em, phụ huynh Mỹ có thể dễ dàng tra cứu địa chỉ hoặc khu vực cư trú của những người có tiền án ấu dâm và tránh xa nếu cần. Việc này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều chưa có hồi kết. Một chiều mùa hè tháng 7 năm 1994 […]

Đoàn Nhã An
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →