luật pháp hoa kỳ

Hiểu về phiên điều trần Mark Zuckerberg

Hiểu về phiên điều trần Mark Zuckerberg
Members Public

Nhiều người đang theo dõi buổi điều trần kéo dài 2 ngày của Mark Zuckerberg, người sáng lập và CEO của Facebook, trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Song buổi điều trần này nhằm mục đích gì? Tại sao lại có nó? Và hệ quả của nó là gì đối với Zuckerberg và Facebook […]

Đức Việt
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →