luật sư môi trường

Luật sư môi trường Rob Bilott – cơn ác mộng của tập đoàn hoá chất Dupont

Luật sư môi trường Rob Bilott – cơn ác mộng của tập đoàn hoá chất Dupont
Members Public

Rob Bilott là một luật sư tranh tụng người Mỹ chuyên bảo vệ cho các tập đoàn hoá chất suốt 8 năm. Đột nhiên, ông nhận một vụ kiện môi trường vào năm 1999, giúp hàng nghìn người dân chống lại một trong những tập đoàn hoá chất lớn nhất thế giới: Dupont.

Phạm Nguyên Trường
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →