luật tập quán

Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 1: “Cổ tích” luật tục

Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 1: “Cổ tích” luật tục
Members Public

Bốn mươi bốn năm sau biến cố 30/4, Tây Nguyên hôm nay không còn là miền Thượng của ngày trước. Rừng và các làng của người Thượng đau đớn nhường chỗ cho các nông, lâm trường, đập thuỷ điện. Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng cần ít nhất 100 năm để khôi phục rừng ở […]

Trần Long Vi
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →