luật tổ chức chính phủ

Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung vi hiến?

Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung vi hiến?
Members Public

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Tôi chưa thấy văn bản nên không biết nó dựa trên cơ sở pháp lý nào, nhưng theo lý thì ít nhất cũng phải dựa trên Hiến pháp và Luật […]

Trần Hà Linh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →