Luật Trẻ em

Trẻ vị thành niên bị bạo hành: Cần được bảo vệ chứ không phải bị truy xét có vu cáo ai hay không

Trẻ vị thành niên bị bạo hành: Cần được bảo vệ chứ không phải bị truy xét có vu cáo ai hay không
Members Public

Một thiếu niên 15 tuổi dùng mạng xã hội để tố cáo bị anh rể bạo hành và ngược đãi trong nhiều năm kèm lời khẩn cầu, em cần hệ thống pháp luật bảo vệ cho mình. Thế nhưng, trong gần hai ngày sau đó, hình ảnh của em với vết thương trên miệng tuy […]

Quỳnh Vi
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →