luật tự do thông tin

Kiểm soát báo chí – Kỳ 1: Đâu là giới hạn?

Kiểm soát báo chí – Kỳ 1: Đâu là giới hạn?
Members Public

Khi chúng ta nói đến sự quản lý đối với các phương tiện truyền thông đại chúng (media regulation), người ta thường có những ý nghĩ hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa của thuật ngữ này. Hồng Tâm, dịch từ Regulation? What’s the minimum needed?; Tom Kent; Ethical Journalism Network — Hai mặt của [

Hồng Tâm
Quyền con người
Anh Quốc: Báo chí buộc chính quyền địa phương tiết lộ quan chức trốn thuế

Anh Quốc: Báo chí buộc chính quyền địa phương tiết lộ quan chức trốn thuế
Members Public

Trâm Huyền (Tổng hợp) Tháng 11 năm 2012, phóng viên Dave Haslam của tờ Bolton News thành phố Bolton (miền bắc nước Anh) gửi cho chính quyền địa phương một yêu cầu tiết lộ thông tin dựa trên Đạo luật tự do thông tin năm 2000 của Anh quốc (FOIA 2000 – Freedom of Information […]

Trâm Huyền
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →