luật tự nhiên

Luật tự nhiên và Luật thực chứng: Hai triết thuyết pháp luật lớn nhất

Luật tự nhiên và Luật thực chứng: Hai triết thuyết pháp luật lớn nhất
Members Public

Trong chương trình cử nhân luật của các nước theo hệ thống Thông luật (common law) như Anh và Mỹ, vào năm học đầu tiên luôn có một vài môn học dễ làm sinh viên “ngán” không kém gì môn Triết học Mác-Lê trong chương trình của Việt Nam. Những môn đó thường có những […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
Đọc John Locke: 5 câu hỏi về nguồn gốc của chính quyền

Đọc John Locke: 5 câu hỏi về nguồn gốc của chính quyền
Members Public

Tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời, mở đầu bằng những tuyên bố hùng hồn của Thomas Jefferson: “…Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →