Lực lượng 47

Nước ngoài cũng có quân đội “tác chiến trên mạng”, nhưng…

Nước ngoài cũng có quân đội “tác chiến trên mạng”, nhưng…
Members Public

Trong một nỗ lực bảo vệ “Lực lượng 47” của Việt Nam, nhiều người đã viện dẫn việc quân đội Anh cũng có Lữ đoàn 77 chuyên “tác chiến trên mạng”. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế.

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →