Madame Nhu

“Cô Long” Trần Lệ Xuân: Gia đình trị, truyền thông và nữ quyền

“Cô Long” Trần Lệ Xuân: Gia đình trị, truyền thông và nữ quyền
Members Public

Madame Nhu hay “Cô Long” (Dragon Lady) là những cái tên lừng lẫy một thời trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh Việt Nam. Tất cả đều được dùng để nói về Trần Lệ Xuân (1924 – 2011), vợ của Ngô Đình Nhu – em trai của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đương […]

Nguyễn Quỳnh Thiên Trang
việt nam cộng hòa

Ủng hộ báo chí độc lập →