máy nhắc chữ

Máy nhắc chữ hoạt động như thế nào

Máy nhắc chữ hoạt động như thế nào
Members Public

Mỗi lần có tổng thống Mỹ phát biểu, nhiều người Việt Nam ta lại xôn xao chuyện họ có thể “nói vo” suốt mấy chục phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ mà không cần cầm giấy đọc. Hàm ý ở đây là so sánh lãnh đạo Mỹ với lãnh đạo nước ta, vốn phát […]

Trần Hà Linh
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →