Minds

CEO Minds: Bảo vệ tự do ngôn luận, chỉ đáp ứng yêu cầu của toà án Mỹ

CEO Minds: Bảo vệ tự do ngôn luận, chỉ đáp ứng yêu cầu của toà án Mỹ
Members Public

Trong vài ngày qua, hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam lục tục “chuyển nhà” từ Facebook sang Minds. Cùng lúc, tranh cãi nổ ra xung quanh các công nghệ, chính sách của Minds và khả năng Minds sẽ bắt tay với chính quyền trong tương lai để bán đứng người […]

Đoan Trang
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →