minh bạch chính phủ

TPP và mua sắm công – Động lực cho một chính phủ minh bạch

TPP và mua sắm công – Động lực cho một chính phủ minh bạch
Members Public

Đức Việt Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-pacific Partnership Agreement – TPP) được nhiều nhà quan sát đánh giá như một cơ hội để các quốc gia thành viên tiến dần đến sự minh bạch và cởi mở trong xã hội. Nhiều người đánh giá những thỏa thuận liên quan đến lao […]

Đức Việt
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →