Minh sư Ruma

Bí ẩn Pháp môn Diệu Âm và các giáo phái mới: Chấp nhận hay ngăn cấm?

Bí ẩn Pháp môn Diệu Âm và các giáo phái mới: Chấp nhận hay ngăn cấm?
Members Public

Bất chấp việc chính quyền ngăn cấm, người Việt không ngừng nương nhờ vào các thế lực tâm linh mới.

Duy Nguyễn
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →