môi trường và nhân quyền

Nhân quyền và môi trường – Kỳ 2: Miếng trầu bắt đầu từ … thủ tục

Nhân quyền và môi trường – Kỳ 2: Miếng trầu bắt đầu từ … thủ tục
Members Public

Các quyền thủ tục – quyền con người giúp đảm bảo sự tham gia của người dân vào quản lý và bảo vệ môi trường. Các quyền Thủ tục (Procedural rights) là một điểm giao thoa quan trọng giữa luật môi trường và luật nhân quyền. Quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia vào […]

Hoàng Thảo Anh
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →