moral panic

Hiện tượng hoảng loạn xã hội trong thời kỳ dịch bệnh

Hiện tượng hoảng loạn xã hội trong thời kỳ dịch bệnh
Members Public

“Moral panic”, tạm dịch là “hoảng loạn xã hội”, là một thuật ngữ do Stanley Cohen, nhà tội phạm học người Nam Phi đề ra trong cuốn sách “Lũ quỷ và hoảng loạn đạo đức” (Folk Devils and Moral Panic) xuất bản năm 1971. Thuật ngữ này dùng để diễn tả trạng thái hoảng loạn […]

Hoàng Chương
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →