mưu sát đại hình

Vụ án Đặng Văn Hiến: Phán ai giết người mới đúng tội?

Vụ án Đặng Văn Hiến: Phán ai giết người mới đúng tội?
Members Public

Sau khi Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình trong vụ tranh chấp đất với công ty Long Sơn tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, nhiều người dân tham dự phiên tòa đã lập tức phản đối bản án ngay tại chỗ. Theo họ, kẻ đầu sỏ và phải gánh trách nhiệm trong […]

Quỳnh Vi
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →