nạn nô lệ

Bá quyền ‘nhân đạo’: Anh quốc đã dùng uy vũ hàng hải để tiêu diệt nạn nô lệ như thế nào?

Bá quyền ‘nhân đạo’: Anh quốc đã dùng uy vũ hàng hải để tiêu diệt nạn nô lệ như thế nào?
Members Public

Café Luật Khoa Không phải lúc nào trong lịch sử thế giới, bá quyền hàng hải cũng được sử dụng cho những mục đích quốc gia ích kỷ và hẹp hòi. Vương quốc Anh, từng sở hữu 1/4 thế giới với biệt danh “Vương quốc mặt trời không bao giờ lặn”, đã  dùng bá quyền […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →