nghề nghiệp

Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực xã hội và nhân quyền – Tại sao không?

Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực xã hội và nhân quyền – Tại sao không?
Members Public

Dạ Lãm, lược dịch từ Top Ten Tips for a Career in the Human Rights Field, Rightsview, 15/3/2016. — Để bắt đầu một công việc trong lĩnh vực Nhân quyền, ngoài những kiến thức trên ghế giảng đường, bạn cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể nắm bắt cơ […]

Dạ Lãm
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →