nghỉ thai sản

Lao động nữ sắp mất quyền hưởng giờ nghỉ khi “đèn đỏ” và chăm con nhỏ

Lao động nữ sắp mất quyền hưởng giờ nghỉ khi “đèn đỏ” và chăm con nhỏ
Members Public

Hơn 26 triệu lao động nữ sẽ không được nghỉ mỗi ngày 30 phút khi “đèn đỏ” và 60 phút khi có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nếu dự luật sửa đổi Bộ Luật Lao động được thông qua. 1 tiếng cho con Dự thảo đã bỏ đi toàn bộ khoản 5, điều 155, […]

Trần Long Vi
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →