nguyễn ái quốc

Thoát nạn ở Hong Kong – Kỳ 1: Nguyễn Ái Quốc bị bắt

Thoát nạn ở Hong Kong – Kỳ 1: Nguyễn Ái Quốc bị bắt
Members Public

Sự bất cẩn của một nhân viên đặc vụ của Quốc tế Cộng sản ở Singapore đã làm lộ hoàn toàn thông tin của Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong, mở ra một trong những vụ án chính trị nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Sai lầm của Ducroix Để có cái nhìn toàn […]

Nam Quỳnh
Vụ án

Ủng hộ báo chí độc lập →