nguyễn huy thiệp

Những khung trời khác mà Nguyễn Huy Thiệp mở ra trong văn chương

Những khung trời khác mà Nguyễn Huy Thiệp mở ra trong văn chương
Members Public

Chuyện về một nhà văn hiếm hoi dám truyền tải những điều đến bây giờ vẫn còn lạ tai.

Bùi Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →