Nguyễn Quang A

Sách “Dân chủ và dân chủ hóa”: Nhận thức cần thiết về dân chủ

Sách “Dân chủ và dân chủ hóa”: Nhận thức cần thiết về dân chủ
Members Public

Dân chủ hóa là quá trình chuyển đổi từ các thể chế quân chủ, độc tài, toàn trị sang thể chế dân chủ. Trong lịch sử nhân loại, tiến trình dân chủ hóa trải qua nhiều giai đoạn. Minh Anh Theo Huntington, cho đến nay nhân loại đã trải qua ba làn sóng dân chủ […]

Minh Anh
sách
Nguyễn Quang A: Chính quyền thông minh sẽ biết là chúng tôi chỉ muốn đối thoại

Nguyễn Quang A: Chính quyền thông minh sẽ biết là chúng tôi chỉ muốn đối thoại
Members Public

Khi ông Nguyễn Quang A đang sửa soạn áo quần cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tuần trước, ông khá tin tưởng rằng ông sẽ không bao giờ đến được buổi gặp mặt. Tổng thống Obama, người ngay trước đó vừa đưa ra một quyết định gây tranh cãi cho phép bãi […]

Trâm Huyền
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →