nguyên tắc

Năm nguyên tắc về quyền công đoàn đối với Việt Nam trong TPP – Kỳ 3

Năm nguyên tắc về quyền công đoàn đối với Việt Nam trong TPP – Kỳ 3
Members Public

Ở kỳ trước, người viết đã nêu ra năm nguyên tắc mà Việt Nam phải tuân thủ khi cải tổ nền pháp luật nước mình để thực hiện cam kết về công đoàn độc lập trong TPP. Nội dung của năm nguyên tắc đó cụ thể là gì và nó sẽ tác động đến thực […]

Đức Việt
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →