Nguyễn Thanh Chấn

“Chuẩn mực tố tụng” và câu chuyện vi phạm tố tụng ở Việt Nam
Members Public

Đoan Trang Từ hai vụ án của ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn đã thực tế chứng minh được sai phạm của cơ quan điều tra gần đây, đến những vụ án dang dở còn nhiều nghi vấn của tử tù Lê Văn Mạnh, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, hay vụ án của […]

Đoan Trang
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →