nguyễn thanh liêm

Mong manh quyền xuất nhập cảnh

Mong manh quyền xuất nhập cảnh
Members Public

Thẩm quyền của công an càng rộng thì quyền xuất nhập cảnh của công dân càng mong manh.

Đặng Đình Mạnh
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →