nguyễn văn đài

2017: Năm của Điều 88 Bộ luật Hình sự

2017: Năm của Điều 88 Bộ luật Hình sự
Members Public

Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra đã bắt bốn người theo Điều 88 Bộ luật Hình sự (BLHS) về tội tuyên truyền chống nhà nước. Con số này ngang bằng với năm 2015 và năm 2012. Từ năm 2012 đến nay có ít nhất 21 người bị bắt […]

Tô Di
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →