nhà nước

“Dân chủ” và “quyền con người” có là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc mới?

“Dân chủ” và “quyền con người” có là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc mới?
Members Public

Hồng Tâm (dịch) Vào tháng chín năm 2014, sinh viên ở Hồng Kông đã tập trung tại một quảng trường công cộng để phản đối một số chính sách lập pháp của chính phủ Bắc Kinh. Một trong những khẩu hiệu của họ là: “Khi chế độ độc tài trở thành hiện thực, cách mạng […]

Hồng Tâm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →