nhân quyền và môi trường

Nhân quyền, Dân chủ, Môi trường – Kỳ 1: Cá và nước

Nhân quyền, Dân chủ, Môi trường – Kỳ 1: Cá và nước
Members Public

Vừa qua, các cuộc tuần hành vì môi trường có sự tham gia của những nhà hoạt động dân chủ – nhân quyền đã bị một bộ phận dư luận chỉ trích. Bởi họ cho rằng việc đấu tranh nhân quyền, dân chủ không liên quan gì đến các vấn đề môi trường và các […]

Hoàng Thảo Anh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →