nhân từ với quỷ dữ

Sách mới: “Nhân từ với quỷ dữ” – hồi ký của luật sư Bryan Stevenson

Sách mới: “Nhân từ với quỷ dữ” – hồi ký của luật sư Bryan Stevenson
Members Public

“Nhân từ với quỷ dữ”, nằm trong top 10 cuốn sách bìa cứng phi hư cấu bán chạy nhất năm 2014 của The New York Times, vừa được Domino Books và Nhà xuất bản Đà Nẵng ra mắt bạn đọc Việt ngữ trong những ngày cuối năm 2017. Luật Khoa tạp chí trân trọng giới […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →