Nhân Văn Giai Phẩm

Nguyễn Mạnh Tường: Luật gia có cái đầu để nghĩ và cái mồm để nói

Nguyễn Mạnh Tường: Luật gia có cái đầu để nghĩ và cái mồm để nói
Members Public

“Họ [luật gia] tự mình đặt vào vị thế tương phản với những con người máy khúm núm nịnh bợ với những kẻ chuyên quyền” – luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) là luật sư, giáo sư luật và văn học từng phục vụ cho chính quyền Việt Nam Dân […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →