nhiên liệu hoá thạch

Chính sách môi trường của Tổng thống Trump

Chính sách môi trường của Tổng thống Trump
Members Public

Bốn năm cầm quyền của Tổng thống Trump ghi dấu một làn sóng bãi bỏ các quy định về bảo vệ môi trường.

Huỳnh Minh Triết
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →