nói tục

Văng tục, chửi thề và tự do ngôn luận

Văng tục, chửi thề và tự do ngôn luận
Members Public

Nếu xử phạt việc chửi thề thì ngay cả đại thi hào Nguyễn Du cũng không “sạch án”.

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →