nuremberg

Tội phạm phát-xít đã bị xét xử như thế nào?

Tội phạm phát-xít đã bị xét xử như thế nào?
Members Public

Không có phiên tòa nào có thể cho thấy bản chất và nguyên nhân dẫn tới cái ác rõ ràng hơn những phiên tòa Nuremberg, được diễn ra từ năm 1945 đến năm 1949. Những ai đến với Nuremberg với ý định sẽ được nhìn thấy những con quỷ bạo tàn đội lốt người trước […]

Dạ Lãm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →