ô nhiễm không khí

Nghĩa trang niềm tin ở Hạ Đình

Nghĩa trang niềm tin ở Hạ Đình
Members Public

Hoàng hôn của Rạng Đông là một nghĩa trang, nơi chôn cất mọi niềm tin của người dân với một chính quyền.

Thanh Vũ
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →