Oliver Wendell Holmes

Thẩm phán Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935)

Thẩm phán Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935)
Members Public

Oliver Wendell Holmes Jr (8/3/1841-6/3/1935) là thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ suốt ba thập niên từ 1902 đến 1932. Ông là con trai của một bác sĩ kiêm nhà thơ nổi tiếng – Oliver Wendell Holmes Sr (Holmes cha). Holmes con từng đi lính và chiến đấu trong cuộc Nội chiến Hoa […]

Nhiều tác giả
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →