ông ngoại

Có bao nhiêu “cháu ngoại” đã trót lọt chen hàng để tiêm vaccine trước?

Có bao nhiêu “cháu ngoại” đã trót lọt chen hàng để tiêm vaccine trước?
Members Public

Nếu chuyện này tiếp diễn, những người có nguy cơ cao có lẽ sẽ mãi là người được chích sau.

Nguyên Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →